ACE (Angiotenzin konvertujući enzim)

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

1350,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Imunohemija

Analiza ACE (Angiotenzin konvertujući enzim) je ključni dijagnostički test koji pruža važne informacije o zdravlju srca i krvnih sudova. Upravo zbog njenog značaja, laboratorija IntroLab je posvećena pružanju kvalitetne i pouzdane analize svojim pacijentima.

Šta je Angiotenzin konvertujući enzim – ACE?

Angiotenzin konvertujući enzim (ACE) je enzim koji igra važnu ulogu u regulaciji krvnog pritiska i funkciji kardiovaskularnog sistema. On se nalazi u različitim tkivima i organima, uključujući pluća, bubrege, srce i krvne sudove.

Funkcija ACE enzima u organizmu

ACE enzim ima ključnu ulogu u regulaciji vaskularnog tonusa i održavanju ravnoteže telesnih tečnosti. On deluje tako što pretvara neaktivni hormon angiotenzin I u aktivni hormon angiotenzin II. Angiotenzin II dovodi do suženja krvnih sudova (vazokonstrikcija) i povećanja krvnog pritiska. Osim toga, ACE enzim je uključen u razgradnju bradikinina, supstance koja ima vazodilatacijsko delovanje.

Veza ACE enzima sa krvnim pritiskom i vaskularnim sistemom

Neravnoteža u aktivnosti ACE enzima može dovesti do poremećaja u regulaciji krvnog pritiska i funkciji krvnih sudova. Visok nivo ACE enzima može rezultirati povećanjem krvnog pritiska i rizikom od razvoja hipertenzije. Sa druge strane, nizak nivo ACE enzima može biti povezan sa smanjenom sposobnošću organizma da održava normalan krvni pritisak.

Kada se radi analiza ACE (Angiotenzin konvertujući enzim)?

ACE analiza se preporučuje u sledećim situacijama:

  • Dijagnoza hipertenzije: ACE analiza može pomoći u proceni rizika od hipertenzije i utvrđivanju prisustva povišenog krvnog pritiska.
  • Praćenje kardiovaskularnih bolesti: Osobe sa dijagnostikovanim srčanim oboljenjima, kao što su srčana insuficijencija, koronarna bolest srca ili aritmije, mogu se podvrgnuti ACE analizi kako bi se pratila funkcija srca i krvnih sudova.
  • Zatajenje srca: ACE analiza može pomoći u proceni težine i praćenju zatajenja srca, koje se karakteriše smanjenom sposobnošću srca da pumpa dovoljnu količinu krvi.
  • Sistemski vaskulitis: ACE analiza može biti korisna u dijagnostici i praćenju određenih autoimunih bolesti koje utiču na krvne sudove, kao što su sistemski eritemski lupus, Wegenerova granulomatoza ili Churg-Straussov sindrom.

Stanja i bolesti koje se mogu dijagnostikovati analizom ACE enzima

ACE analiza može pružiti informacije o sledećim stanjima i bolestima:

  • Sarkoidoza: ACE nivo može biti povišen kod osoba sa sarkoidozom, hroničnom bolešću koja može zahvatiti različite organe, uključujući pluća, kožu, oči i srce.
  • Plućne bolesti: ACE analiza se može koristiti kao podrška dijagnostici plućnih bolesti, kao što su plućna fibroza ili intersticijske bolesti pluća.
  • Renalne bolesti: Povišen ACE nivo može biti povezan sa određenim renalnim bolestima, kao što je nefrotski sindrom ili lupus nefritis.
  • Neke neurološke bolesti: U retkim slučajevima, ACE analiza se može koristiti kao deo dijagnostičkog procesa kod određenih neuroloških stanja, kao što je neurosarkoidoza.

Specificnosti i podvrste ACE analize

ACE analiza obuhvata različite metode i podvrste koje pružaju dodatne informacije o aktivnosti ACE enzima i njegovoj ulozi u organizmu.

  • Metode analize ACE enzima: Postoje različite metode za analizu ACE enzima, uključujući spektrofotometriju, imunohemijske metode i enzimski imunoanalizu (ELISA). Svaka od ovih metoda ima svoje karakteristike i prednosti, ali sve imaju za cilj merenje nivoa ACE enzima u uzorku krvi.
  • Specifične podvrste analize: Pored osnovne ACE analize koja meri ukupni nivo ACE enzima, postoje i specifične podvrste analize koje mogu pružiti dodatne informacije. Na primer, ACE genotipizacija je metoda koja identifikuje genetske varijacije u genu za ACE enzim, što može uticati na njegovu aktivnost. Ova podvrsta analize može biti korisna u određivanju genetskog rizika od određenih bolesti i individualizaciji terapije.

Interpretacija rezultata i njihovo značenje

Interpretacija rezultata ACE analize je ključna kako bi se razumela aktivnost enzima i njeno značenje za zdravlje pacijenta. Rezultati analize se izražavaju u jedinicama aktivnosti (U/L) ili u odnosu na referentne vrednosti.

Visok nivo ACE enzima

Povišen nivo ACE enzima može ukazivati na različite stanja i bolesti, kao što su sarkoidoza, plućne bolesti, renalne bolesti ili druge inflamatorne procese u organizmu. U takvim slučajevima, daljnje dijagnostičke procedure mogu biti potrebne radi potvrde dijagnoze i utvrđivanja uzroka povećane aktivnosti ACE enzima.

Nizak nivo ACE enzima

Smanjen nivo ACE enzima može biti povezan sa smanjenom funkcionalnošću kardiovaskularnog sistema ili odgovorom na terapiju. Nizak nivo ACE enzima takođe može ukazivati na određena stanja, kao što su sistemske autoimune bolesti ili neurološke bolesti.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Serum (venska krv)

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: Ako uzimate ACE inhibitore, pratite uputstva svog lekara pre ACE testa. Možda će biti potrebno da privremeno prekinete sa terapijom.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.