8-Hidroksideoksiguanozin u urinu

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

5400,00 rsd

Obrtno Vreme

do 15 dana

Uzorkovanje

Prikupljanje urina

Kategorija

Analiza urina

8-Hidroksideoksiguanozin u urinu (8-OHdG) je analiza urina koja se koristi za merenje nivoa 8-hidroksideoksiguanozina, produkta oksidativnog oštećenja guaninskih baza u DNK. Ova analiza se u laboratoriji IntroLab u Beogradu koristi kao biomarker oksidativnog stresa i karcinogeneze.

Zašto se radi analiza 8-hidroksideoksiguanozin u urinu?

Ova vrsta biohemijske analize urina se koristi za procenu relativnog rizika od kancera i degenerativnih bolesti usled oštećenja DNK. Oksidativni stres utiče na mnoge normalne procese u telu i odgovoran je za ili uključen u nastanak više od 100 bolesti, uključujući starenje i rak. Oksidacija DNK lako se javlja na guaninskim bazama, pa merenje 8-hidroksideoksiguanozina u urinu pruža kvantitativnu procenu kontinuiranog oksidativnog oštećenja usled oksidativnog stresa u telu. Kada su nivoi 8-OHdG povišeni, važno je identifikovati izvore oksidativnog stresa i proceniti nivoe glutationa u telu.

Kako se izvodi analiza?

Za ovu analizu potreban je uzorak mokraće. Minimalna zapremina uzorka za ovu analizu je 10 mL. Uobičajeno je da to bude uzorak prvog jutarnjeg urina.

Tumačenje rezultata

Povišeni nivoi 8-hidroksideoksiguanozina u urinu mogu ukazivati na oštećenje mitohondrijalne DNK i povećani rizik za oboljevanje, uključujući maligne bolesti. Pušenje i izloženost nekim hemijskim materijama, kao što su policiklična aromatična jedinjenja, benzen i/ili živa, takođe mogu dovesti do povećanja nivoa 8-OHdG.

Ko bi trebalo da meri 8-hidroksideoksiguanozin u urinu?

Merenje 8-hidroksideoksiguanozina u urinu je važan indikator u kontroli i etiološkom lečenju sledećih patoloških stanja:

 • Oksidativni stres
 • Metabolički sindrom
 • Alzheimerova bolest
 • Parkinsonova bolest
 • Dijabetes melitus, dijabetička nefropatija i dijabetička retinopatija
 • Različiti kanceri
 • Hronični hepatitis
 • Pankreatitis
 • Inflamatorna bolest creva (Crohnova bolest i ulcerozni kolitis)
 • Cistična fibroza
 • Atopijski dermatitis i druge kožne bolesti
 • Reumatoidni artritis i druge autoimune bolesti
 • Adrenalna iscrpljenost

Ova analiza urina može se takođe koristiti za procenu oštećenja DNK kod ljudi nakon izloženosti kancerogenima kao što su duvanski dim, azbestna vlakna, teški metali, policiklični aromatični ugljovodonici, jonizujuće zračenje i drugi.

Šta se može učiniti kada su nivoi 8-OHdG povišeni?

Kada su nivoi 8-hidroksideoksiguanozina povišeni, mogu se preduzeti sledeći koraci:

 • Bavljenje uzrokom njegovog povećanja. Smanjenje oksidativnog stresa i izbegavanje egzogenih faktora
 • Povećanje konzumacije voća i povrća
 • Uzimanje pravih antioksidativnih suplemenata (vitamini C i E, melatonin, itd.)
 • Procena i poboljšanje endogenog glutationa

Cena i vreme potrebno za dobijanje rezultata

Cena analize 8-hidroksideoksiguanozin u urinu u laboratoriji IntroLab u Beogradu je 5,400,00 dinara.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Urin

Obrtno vreme: do 15 dana

Priprema: Posebna priprema nije potrebna.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.